Villafolie win actie Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van villafolie.nl. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 19 april 2024 09.00 u tot en met 21 april 2024 om 23.59 u. Alle inzendingen die in deze periode worden geüpload maken kans op een LOKLiK Autopress. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.

3 – De origineelste inzendingen worden getoond op de https://www.villafolie.nl/kreadoe-win-actie. Alle inzendingen worden door Villafolie bekeken waarbij de meest origineelste, leukste, grappigste, creatiefste inzending een prijs wint.

4 – In totaal geeft Villafolie 1 prijs weg: 1 LOKLiK Autopress.

5 – De winnaar van de LOKLiK Autopress wordt tussen 22 – 28 april 2024 bekend gemaakt.

6 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.

7 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Villafolie gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

8 – Villafolie is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

9 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Villafolie gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

10 – Binnen twee weken na de bekend making van de prijs zal de gewonnen prijs LOKLiK Autopress per koerier aan de winnaar worden verzonden.

11 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs LOKLiK Autopress. is voor rekening en risico van de winnaar. Villafolie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

12 – Villafolie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

13 – Villafolie is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

14 – Villafolie is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Villafolie daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Villafolie op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

15 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

16 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Villafolie zal zo spoedig mogelijk reageren.

Meest recente reviews
Hallo!
Login of registreer om te shoppen.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid.